بانک اطلاعاتی

آیا امکان بورسیه برای دانش آموزان تیزهوش وجود دارد ؟

اگر نمراتشان در سال اول ممتاز و پيشرفتشان چشم گير باشد در سال های بعد در ميزان شهريه اي كه پرداخت مي كنند، تاثير خواهد داشت و امكان گرفتن بورسيه را در مقاطع دانشگاهی خواهند داشت.

۰۸ هشت سال از تأسیس موسسه پیوند می گذرد و بین ۳۰ تا ۵۰ دانش آموز سالانه توسط موسسه پیوند، وارد مدارس نمونه و دانشگاه ها می شوند. درباره پیوند بیشتر بدانید
فرم درخواست مشاوره