۰۸ هشت سال از تأسیس موسسه پیوند می گذرد و بین ۳۰ تا ۵۰ دانش آموز سالانه توسط موسسه پیوند، وارد مدارس نمونه و دانشگاه ها می شوند. درباره پیوند بیشتر بدانید
[timed-content-server hide="2020-09-13 21:30:00 +0350"][/timed-content-server]
فرم درخواست مشاوره