با مدارس و کالج های انگلستان آشنا شوید

موسسه پیوند مفتخر است که با تعداد کثیری از دانشگاه ها و مدارس انگلستان، سوئیس و کانادا برای اخذ پذیرش تحصیلی و ویزا همکاری می کند.

Queen Ethelburga

مدرسه کوئین

DLD

کالج دی ال دی

Backswood

مدرسه باکسوود
داستان پیوندی ها
تجربیات پیوندی
شیدا

شیدا

buckswood
فربد

فربد

DLD
صدرا و سارینا

صدرا و سارینا

Queen Ethelburga
هانی نورزاد

هانی نورزاد

Claremont
سارینا

سارینا

Queen Ethelburga
سپهر

سپهر

buckswood
هومن

هومن

DLD
پرهام

پرهام

buckswood
مازیار

مازیار

buckswood
عماد پورهمایی

عماد پورهمایی

DLD
علیرضا

علیرضا

Claremont
ساجده

ساجده

buckswood
آرین

آرین

DLD
ملیکا

ملیکا

Queen Ethelburga
مانی عسگریان

مانی عسگریان

buckswood
النا

النا

buckswood
امیر حسین

امیر حسین

buckswood
محمد

محمد

buckswood
دانیال حسامی

دانیال حسامی

buckswood
سعید و سهیل

سعید و سهیل

bishopstrow
پارمیدا

پارمیدا

Queen Ethelburga
اقدامات ویزایی
آرمان امیریان

Queen Ethelburga

آرمان امیریان
آتنا

Claremont

آتنا
کسری

Queen Ethelburga

کسری
پارمیدا رایان

Abbey College

پارمیدا رایان

علی اسکندری

Buckswood

علی اسکندری
الناز ملکی

Queen Ethelburga

الناز ملکی
باربد فضلی خانی

Buckswood

باربد فضلی خانی
فربد فضلی خانی

Buckswood

فربد فضلی خانی
بهار

بهار
مانی نورزاد

مانی نورزاد
هانی نورزاد

Claremont

هانی نورزاد
باربد فضلی خانی

Buckswood

باربد فضلی خانی
مانوشا مقدم

Abbey College

مانوشا مقدم
مانلی حسینی

Abbey College

مانلی حسینی
آرش یوسف زاده

آرش یوسف زاده
داریا فرنیا

DLD

داریا فرنیا
کیانوش مصافی

Abbey College

کیانوش مصافی
دانیال

Claremont

دانیال
علی اسکندری

Buckswood

علی اسکندری
علیرضا

Claremont

علیرضا
ادریس

Claremont

ادریس
سروش

Mill Hill

سروش
 محمد حسین

Claremont

محمد حسین
محمد مهدی

Claremont

محمد مهدی
مهدیار

Claremont

مهدیار
 پویا

Claremont

پویا
محمد

Buckswood

محمد
علیرضا

Claremont

علیرضا
آیلار

Buckswood

آیلار
سینا

Claremont

سینا
فربد

DLD

فربد
امیر علی

Buckswood

امیر علی
نگین دهقان

Buckswood

نگین دهقان
سینا

سینا
صدرا و سارینا

Queen Ethelburga

صدرا و سارینا
سلیم

Queen Ethelburga

سلیم
پرهام

پرهام
سپهر

Buckswood

سپهر
آرین

DLD

آرین
شیدا

Buckswood

شیدا
ساجده

Buckswood

ساجده
سروش

Mill Hill

سروش
نادر

نادر
 النا

Buckswood

النا
ستاره

MillHill

ستاره
محمد

DLD

محمد
امیر حسین

Buckswood

امیر حسین
علیرضا

Abbey College

علیرضا
محمدعلی

Queen Ethelburga

محمدعلی
علیرضا

Claremont

علیرضا
محمد

Buckswood

محمد
کارسا

Buckswood

کارسا
مانی عسگری

Buckswood

مانی عسگری
دانا

Buckswood

دانا
نهال

Queen Ethelburga

نهال
پارمیدا

Queen Ethelburga

پارمیدا
داریا

DLD

داریا
مانی عسگری

Buckswood

مانی عسگری
محمد قدسی

Buckswood

محمد قدسی
رژین

Buckswood

رژین
کسری هاشمی

Buckswood

کسری هاشمی
تبلیغات پیوند
تبلیغ شماره ۱

عنوان انگلیسی

تبلیغ شماره ۱
تبلیغ شماره ۲

عنوان انگلیسی

تبلیغ شماره ۲
تبلیغ شماره ۳

عنوان انگلیسی

تبلیغ شماره ۳
تبلیغ شماره ۴

تبلیغ شماره ۴
تبلیغ شماره ۵

تبلیغ شماره ۵
تبلیغ شماره ۶

تبلیغ شماره ۶
تبلیغ شماره ۷

تبلیغ شماره ۷
تبلیغ شماره ۸

تبلیغ شماره ۸
تبلیغ شماره ۹

تبلیغ شماره ۹
تبلیغ شماره ۱۰

تبلیغ شماره ۱۰
تبلیغ شماره ۱۱

تبلیغ شماره ۱۱
تبلیغ شماره ۱۲

تبلیغ شماره ۱۲
تبلیغ شماره ۱۳

تبلیغ شماره ۱۳
کمپ تابستانی
ویدئو کمپ تابستانی

عنوان انگلیسی

ویدئو کمپ تابستانی
 عنوان فارسی

عنوان انگلیسی

عنوان فارسی
 عنوان فارسی

عنوان انگلیسی

عنوان فارسی
ویدئو کمپ تابستانی

عنوان انگلیسی

ویدئو کمپ تابستانی

جشن نوروزی پیوند
ویدئو جشن نوروزی پیوند

عنوان انگلیسی

ویدئو جشن نوروزی پیوند
ویدئو جشن نوروزی پیوند

عنوان انگلیسی

ویدئو جشن نوروزی پیوند
 عنوان فارسی

عنوان انگلیسی

عنوان فارسی
۰۸ هشت سال از تأسیس موسسه پیوند می گذرد و بین ۳۰ تا ۵۰ دانش آموز سالانه توسط موسسه پیوند، وارد مدارس نمونه و دانشگاه ها می شوند. درباره پیوند بیشتر بدانید
فرم درخواست مشاوره