بانک اطلاعاتی

آیا امکان گرفتن بورسیه در مدارس انگلستان وجود دارد؟

خیر , براي مدارس شبانه روزي متاسفانه سيستم بورسيه مثل دانشگاه ها وجود ندارد و هزينه ها به عهده خود شما می باشد.

۰۸ هشت سال از تأسیس موسسه پیوند می گذرد و بین ۳۰ تا ۵۰ دانش آموز سالانه توسط موسسه پیوند، وارد مدارس نمونه و دانشگاه ها می شوند. درباره پیوند بیشتر بدانید
فرم درخواست مشاوره