بانک اطلاعاتی

آیا بدون مدرک زبان می توان در سوئیس تحصیل کرد؟

برای اینکه شانس اخذ ویزا پایین نیاید، توصیه می شود حتما مدرک زبان ارائه دهید.

۰۸ هشت سال از تأسیس موسسه پیوند می گذرد و بین ۳۰ تا ۵۰ دانش آموز سالانه توسط موسسه پیوند، وارد مدارس نمونه و دانشگاه ها می شوند. درباره پیوند بیشتر بدانید
فرم درخواست مشاوره