بانک اطلاعاتی

آیا مبلغ اولیه ی واریزی مدارس و کالج ها در صورت عدم دریافت ویزا به متقاضیان برگردانده خواهد شد ؟

در صورت ارائه ی نامه عدم پذیرش رسمی ویزا، تمامی مبلغ واریزی به متقاضی برگردانده خواهد شد.

۰۸ هشت سال از تأسیس موسسه پیوند می گذرد و بین ۳۰ تا ۵۰ دانش آموز سالانه توسط موسسه پیوند، وارد مدارس نمونه و دانشگاه ها می شوند. درباره پیوند بیشتر بدانید
فرم درخواست مشاوره