بانک اطلاعاتی

آیا موسسه ی پیوند می تواند در اخذ ویزا کمک کند؟

مشاوران بخش ویزایی موسسه پیوند روابط قوی با کارشناسان انطباق ویزای مدارس شبانه روزی دارند. آنها آخرین مقررات ویزا را می دانند و دقیقا از مدارک مورد نیاز برای کمک به دانش آموزان در روند درخواست ویزای آگاه هستند. دانش آموز متقاضی برای دریافت ویزای تحصیلی کانادا ابتدا نیاز به گواهی پذیرش تحصیلی دارند که شامل اطلاعاتِ دوره تحصیلی دانش آموز می باشد (این گواهی بعد تایید موسسه پیوند برای پذیرش دانش آموز از طرف مدرسه صادر می شود). مشاوران ویزایی ما اطلاعات مربوط و مورد نیاز برای اخذ ویزای شما را جمع آوری می کنند و تمام گام های کلیدی در روند اخذ ویزا، مصاحبه در سفارت را به شما می گویند.

 

درباره موسسه پیوند بیشتر بدانید…

۰۸ هشت سال از تأسیس موسسه پیوند می گذرد و بین ۳۰ تا ۵۰ دانش آموز سالانه توسط موسسه پیوند، وارد مدارس نمونه و دانشگاه ها می شوند. درباره پیوند بیشتر بدانید
فرم درخواست مشاوره