بانک اطلاعاتی

آیا والدین دانش آموز با داشتن ویزای همراه میتوانند در سوئیس کار کنند؟

خیر با این ویزا اجازه کار در کشور سوئیس را ندارن.

۰۸ هشت سال از تأسیس موسسه پیوند می گذرد و بین ۳۰ تا ۵۰ دانش آموز سالانه توسط موسسه پیوند، وارد مدارس نمونه و دانشگاه ها می شوند. درباره پیوند بیشتر بدانید
فرم درخواست مشاوره