بانک اطلاعاتی

اگر در تعطیلات دانش آموزان امکان بازگشت به محل زندگی خود را نداشته باشند چه باید بکنند؟

می بایست نزد یک قیم ( گاردین ) اقامت کنند. قیم یک شخص بزرگسال مسئول دانش آموزان در کانادا خواهد بود و از آنها مراقبت می کند.

۰۸ هشت سال از تأسیس موسسه پیوند می گذرد و بین ۳۰ تا ۵۰ دانش آموز سالانه توسط موسسه پیوند، وارد مدارس نمونه و دانشگاه ها می شوند. درباره پیوند بیشتر بدانید
فرم درخواست مشاوره