بانک اطلاعاتی

اگر در تعطیلات دانش آموزان امکان بازگشت به محل زندگی خود را نداشته باشند چه باید بکنند؟

می بایست نزد یک قیم گاردین اقامت کنند. قیم یک شخص بزرگسال مسئول دانش آموزان در انگلستان خواهد بود و از آن ها مراقبت می کند.

۰۸ هشت سال از تأسیس موسسه پیوند می گذرد و بین ۳۰ تا ۵۰ دانش آموز سالانه توسط موسسه پیوند، وارد مدارس نمونه و دانشگاه ها می شوند. درباره پیوند بیشتر بدانید
فرم درخواست مشاوره