بانک اطلاعاتی

بورس تحصیلی برای دانشگاه های انگلستان ارائه می شود ؟

دانشگاه های مختلف در طول سال تحصیلی برای رشته های مختلف بورس هایی چه به صورت بورس کامل و چه به صورت تخفیف شهریه برای دانشجویان در نظر می گیرند. روش معمولی که در اکثر موارد اعمال می شود به این صورت است که فرد ابتدا مدارک و درخواست پذیرش خود را برای دانشگاه ارسال کرده و سپس دانشگاه با توجه به رزومه، دانشگاه قبلی، معدل و دیگر مدارک تصمیم می گیرد که چه مقدار بورس به او تعلق گیرد. پس از بررسی مدارک فرد اگر قرار باشد که پذیرش برای فرد ارسال شود، در نامه پذیرش وی مقدار بورس اختصاص یافته به وی نیز مشخص خواهد شد. بورسیه و کمک هزینه های تحصیلی در کشورهای گوناگون با عناوینی مانند بورسیه تحصیلی، گرنت، دستیاری، کارآموزی، فلوشیپ و وام ارائه می شوند که شرایط هر یک برای اساس رشته، مقطع، دانشگاه، کشور و گاهی هم شهر و ایالت متغیر است.

اقدام برای بورسیه جزو سرویس های موسسه پیوند نمی باشد. موسسه پیوند از ارایه مشاوره در مورد دریافت بورس تحصیلی معذور می باشد و شما بایستی مستقیم برای بورس تحصیلی دانشگاها اقدام کنید.

 

درباره بورسیه بیشتر بدانید…

۰۸ هشت سال از تأسیس موسسه پیوند می گذرد و بین ۳۰ تا ۵۰ دانش آموز سالانه توسط موسسه پیوند، وارد مدارس نمونه و دانشگاه ها می شوند. درباره پیوند بیشتر بدانید
فرم درخواست مشاوره