بانک اطلاعاتی

تعطیلات مدارس سوئیس به چه صورت می باشد ؟

مدارس سوئیس 12 تا 13 هفته در هر سال تعطیلات دارند: تعطیلات طولانی تابستان ، تعطیلات پاییز و بهار و همچنین تعطیلات پایان سال. تاریخ دقیق در هر کانتون و شهرداری متفاوت است.

۰۸ هشت سال از تأسیس موسسه پیوند می گذرد و بین ۳۰ تا ۵۰ دانش آموز سالانه توسط موسسه پیوند، وارد مدارس نمونه و دانشگاه ها می شوند. درباره پیوند بیشتر بدانید
فرم درخواست مشاوره