بانک اطلاعاتی

دفتر رسمی موسسه پیوند کجا می باشد ؟

نمایندهٔ رسمی موسسه پیوند در انگلستان میباشد.

 

درباره موسسه پیوند بیشتر بدانید…

۰۸ هشت سال از تأسیس موسسه پیوند می گذرد و بین ۳۰ تا ۵۰ دانش آموز سالانه توسط موسسه پیوند، وارد مدارس نمونه و دانشگاه ها می شوند. درباره پیوند بیشتر بدانید
فرم درخواست مشاوره