بانک اطلاعاتی

موسسه ی پیوند از کدام دانشگاه های انگلستان پذیرش میگیرد؟

موسسه پیوند به طور همزمان برای ۳ تا ۵ دانشگاه کشور انگلستان اقدام می کند که تمامی دانشگاه ها مورد تائید ایران و کشور انگلستان هستند.

۰۸ هشت سال از تأسیس موسسه پیوند می گذرد و بین ۳۰ تا ۵۰ دانش آموز سالانه توسط موسسه پیوند، وارد مدارس نمونه و دانشگاه ها می شوند. درباره پیوند بیشتر بدانید
فرم درخواست مشاوره