بانک اطلاعاتی

موسسه ی پیوند در پیدا کردن کار به متقاضیان کمک می کند ؟

بله، موسسه پیوند متقاضیان را راهنمایی کرده و همچنین آن ها را به دفاتر کاریابی معرفی می کند.

۰۸ هشت سال از تأسیس موسسه پیوند می گذرد و بین ۳۰ تا ۵۰ دانش آموز سالانه توسط موسسه پیوند، وارد مدارس نمونه و دانشگاه ها می شوند. درباره پیوند بیشتر بدانید
فرم درخواست مشاوره