بانک اطلاعاتی

هزینه های کمپ های انگلستان شامل چه مواردی می باشد ؟

هزینه ی کمپ تابستانی شامل هزینه خوابگاه محل اقامت, سه وعده غذا و استفاده از امکانات ورزشی و آموزشی می باشد.

 

درباره شهریه کمپ های انگلستان بیشتر بدانید…

۰۸ هشت سال از تأسیس موسسه پیوند می گذرد و بین ۳۰ تا ۵۰ دانش آموز سالانه توسط موسسه پیوند، وارد مدارس نمونه و دانشگاه ها می شوند. درباره پیوند بیشتر بدانید
فرم درخواست مشاوره