بانک اطلاعاتی

هزینه ی بیعانه ی موسسه ی پیوند چه مقدار می باشد؟

مبلغ بیعانه ی موسسه پیوند ۵۰۰ پوند می باشد. بیعانه ی موسسه ی پیوند اولین مرحله برای شروع ثبت نام در مدرسه می باشد، که باید از طرف متقاضی پرداخت شود.

 

درباره مراحل ثبت نام بیشتر بدانید…

۰۸ هشت سال از تأسیس موسسه پیوند می گذرد و بین ۳۰ تا ۵۰ دانش آموز سالانه توسط موسسه پیوند، وارد مدارس نمونه و دانشگاه ها می شوند. درباره پیوند بیشتر بدانید
فرم درخواست مشاوره