بانک اطلاعاتی

والدین دانش آموزان میتوانند در خوابگاه ها در کنار فرزندانشان باشند ؟

خیر در هیچ مدرسه ای این امکان وجود ندارد.

۰۸ هشت سال از تأسیس موسسه پیوند می گذرد و بین ۳۰ تا ۵۰ دانش آموز سالانه توسط موسسه پیوند، وارد مدارس نمونه و دانشگاه ها می شوند. درباره پیوند بیشتر بدانید
فرم درخواست مشاوره