بانک اطلاعاتی

چرا والدین تحصیل در مدارس شبانه روزی را ترجیح می دهند؟

به این دلیل که در مقابل بخش کوچکی از هزینه هایی که به این مدارس پرداخت می کنند، امکانات آموزشی و مراقبت های معنوی مورد انتظارشان را دریافت می کنند.

۰۸ هشت سال از تأسیس موسسه پیوند می گذرد و بین ۳۰ تا ۵۰ دانش آموز سالانه توسط موسسه پیوند، وارد مدارس نمونه و دانشگاه ها می شوند. درباره پیوند بیشتر بدانید
فرم درخواست مشاوره