فهرست دانشگاه‌ها

فرم درخواست
رتبهدانشگاهمکانرضایتمندی دانشجویانمیزان فارغ التحصیلینمره‌ی کلمرحله‌ی بعد
119
Leeds Beckett University

دانشگاه Leeds Beckett University

لیدز 81/100
63/100
43/100
پروفایل درخواست
123
Leeds Trinity University

دانشگاه Leeds Trinity University

لیدز 79/100
68/100
41/100
پروفایل درخواست
95
Leeds Arts University

دانشگاه Leeds Arts University

لیدز /100
/100
/100
پروفایل درخواست
16
University of Leeds

دانشگاه University of Leeds

لیدز 81/100
81/100
80/100
پروفایل درخواست
۰۸ هشت سال از تأسیس موسسه پیوند می گذرد و بین ۳۰ تا ۵۰ دانش آموز سالانه توسط موسسه پیوند، وارد مدارس نمونه و دانشگاه ها می شوند. درباره پیوند بیشتر بدانید
فرم درخواست مشاوره