فهرست دانشگاه‌ها

فرم درخواست
رتبهدانشگاهمکانرضایتمندی دانشجویانمیزان فارغ التحصیلینمره‌ی کلمرحله‌ی بعد
67
University of the West of Scotland

دانشگاه University of the West of Scotland

گلاسگو 81/100
80/100
48/100
پروفایل درخواست
89
Glasgow Caledonian University

دانشگاه Glasgow Caledonian University

گلاسگو 80/100
72/100
56/100
پروفایل درخواست
35
University of Strathclyde

دانشگاه University of Strathclyde

گلاسگو 80/100
80/100
72/100
پروفایل درخواست
19
University of Glasgow

دانشگاه University of Glasgow

گلاسگو 80/100
85/100
79/100
پروفایل درخواست
۰۸ هشت سال از تأسیس موسسه پیوند می گذرد و بین ۳۰ تا ۵۰ دانش آموز سالانه توسط موسسه پیوند، وارد مدارس نمونه و دانشگاه ها می شوند. درباره پیوند بیشتر بدانید
فرم درخواست مشاوره