بانک اطلاعاتی

واریز شهریه ی مدارس از چه طریق انجام می شود؟

مستقیم به مدارس پرداخت می شود و معمولا به صورت حواله صرافی صورت میگیرد. (بعد از مصاحبه از طرف مدرسه و پذیرش شدن فایلی برایتان ایمیل می شود که توضیحات لازم داخل ایمیل داده شده است ).

۰۸ هشت سال از تأسیس موسسه پیوند می گذرد و بین ۳۰ تا ۵۰ دانش آموز سالانه توسط موسسه پیوند، وارد مدارس نمونه و دانشگاه ها می شوند. درباره پیوند بیشتر بدانید
فرم درخواست مشاوره