۱۰۰ مدرسه برتر انگلستان از دید GCSE

چگونه در لیست باشیم؟

خدمات ما به گونه ای طراحی شده تا به هر داوطلب با هر پشتوانه تحصیلی و هر زمینه فرهنگی و اجتماعی بهترین سرویس ممکن ارائه شود, چون تحصیل در مدارس انگلیس یکی از ارزشمندترین تجربه ها برای جوانان و نوجوانان می باشد که ما شما را در این تجربه جدید یاری خواهیم نمود. از طرف تیم موسسه ی پیوند آرزومندیم که شما داوطلبان عزیز در دستیابی به اهداف خود در ورود به مدارس و دانشگاه مورد نظرتان موفق باشید.


نتایج سال ۲۰۲۰

رتبهنام مدرسهروزانه / شبانهپسرانه / دخترانهپروفایل مدرسه
199.61ST Paoul's Girls Schoolهر دودخترانهمشاهده
199.61ST Paoul's Girls Schoolهر دودخترانهمشاهده
199.61ST Paoul's Girls Schoolهر دودخترانهمشاهده
199.61ST Paoul's Girls Schoolهر دودخترانهمشاهده
199.61ST Paoul's Girls Schoolهر دودخترانهمشاهده
199.61ST Paoul's Girls Schoolهر دودخترانهمشاهده
199.61ST Paoul's Girls Schoolهر دودخترانهمشاهده
199.61ST Paoul's Girls Schoolهر دودخترانهمشاهده
199.61ST Paoul's Girls Schoolهر دودخترانهمشاهده
199.61ST Paoul's Girls Schoolهر دودخترانهمشاهده
199.61ST Paoul's Girls Schoolهر دودخترانهمشاهده
199.61ST Paoul's Girls Schoolهر دودخترانهمشاهده
199.61ST Paoul's Girls Schoolهر دودخترانهمشاهده
199.61ST Paoul's Girls Schoolهر دودخترانهمشاهده
199.61ST Paoul's Girls Schoolهر دودخترانهمشاهده
199.61ST Paoul's Girls Schoolهر دودخترانهمشاهده
199.61ST Paoul's Girls Schoolهر دودخترانهمشاهده
199.61ST Paoul's Girls Schoolهر دودخترانهمشاهده

نکته مهم

خدمات ما به گونه ای طراحی شده تا به هر داوطلب با هر پشتوانه تحصیلی و هر زمینه فرهنگی و اجتماعی بهترین سرویس ممکن ارائه شود, چون تحصیل در مدارس انگلیس یکی از ارزشمندترین تجربه ها برای جوانان و نوجوانان می باشد که ما شما را در این تجربه جدید یاری خواهیم نمود. از طرف تیم موسسه ی پیوند آرزومندیم که شما داوطلبان عزیز در دستیابی به اهداف خود در ورود به مدارس و دانشگاه مورد نظرتان موفق باشید.

۰۸ هشت سال از تأسیس موسسه پیوند می گذرد و بین ۳۰ تا ۵۰ دانش آموز سالانه توسط موسسه پیوند، وارد مدارس نمونه و دانشگاه ها می شوند. درباره پیوند بیشتر بدانید
فرم درخواست مشاوره