دانش آموزان موفق به کسب ویزای انگلستان

از طرف تیم پیوند موفقیت در کسب ویزا رو به تو هم تبریک میگیم، به خانواده پیوند خوش آمدید ...

سرویس طلایی

دانش آموزانی که با سرویس طلایی موفق به کسب ویزا شده‌اند.
 نگین تبریک به نگین جان Buckswood Buckswood
علیرضا تبریک به علیرضا جان Claremont Claremont
باربد تبریک به باربد جان Buckswood Buckswood
سروش تبریک به سروش جان Mill Hill Mill Hill

سرویس پلاتینیوم

دانش آموزانی که با سرویس پلاتینیوم موفق به کسب ویزا شده‌اند.
پارسا تبریک به پارسا جان Queen ethelburga Queen ethelburga
امیر علی تبریک به امیر علی جان Buckswood Buckswood
رضا تبریک به رضا جان Claremont Claremont
پارمیدا تبریک به پارمیدا جان Buckswood Buckswood
سلیم تبریک به سلیم جان Queen ethelburga Queen ethelburga
محمد مهدی تبریک به محمد مهدی جان Claremont Claremont
فاطمه تبریک به فاطمه جان Claremont Claremont
مهدی تبریک به مهدی جان Claremont Claremont
سهیل تبریک به سهیل جان St Nicholas St Nicholas
آیلار تبریک به آیلار جان Buckswood Buckswood
صدرا تبریک به صدرا جان Queen ethelburga Queen ethelburga
ُسینا تبریک به ُسینا جان Claremont Claremont
محمد تبریک به محمد جان Buckswood Buckswood
سارینا تبریک به سارینا جان Queen ethelburga Queen ethelburga
سعید تبریک به سعید جان St Nicholas St Nicholas
محمدحسین تبریک به محمدحسین جان Claremont Claremont
ملیکا تبریک به ملیکا جان Queen ethelburga Queen ethelburga
مریم تبریک به مریم جان Buckswood Buckswood
مازیار تبریک به مازیار جان Buckswood Buckswood
ادریس تبریک به ادریس جان Claremont Claremont
محمد تبریک به محمد جان Buckswood Buckswood
سپهر تبریک به سپهر جان Buckswood Buckswood
پویا تبریک به پویا جان Claremont Claremont
فربد تبریک به فربد جان DLD DLD
النا تبریک به النا جان Buckswood Buckswood
آرین تبریک به آرین جان DLD DLD
سارا تبریک به سارا جان Bellerbys Bellerbys
سپیده تبریک به سپیده جان Bellerbys Bellerbys
سارا تبریک به سارا جان Bellerbys Bellerbys
ساجده تبریک به ساجده جان Buckswood Buckswood
علی تبریک به علی جان Claremont Claremont
آتنا تبریک به آتنا جان Claremont Claremont
دانیال تبریک به دانیال جان Claremont Claremont
کسری تبریک به کسری جان Queen ethelburga Queen ethelburga
زینب تبریک به زینب جان Buckswood Buckswood

سرویس لوکس

دانش آموزیانی که با سرویس لوکس موفق به کسب ویزا شده‌اند.
تبریک به جان
تبریک به جان
تبریک به جان
تبریک به جان
تبریک به جان
تبریک به جان
تبریک به جان
تبریک به جان

سرویس نقره ای

دانش آموزانی که با سرویس نقره‌ایی موفق به کسب ویزا شده‌اند.
حنانه تبریک به حنانه جان Buckswood Buckswood

فرم مرحله پنجم

۰۸ هشت سال از تأسیس موسسه پیوند می گذرد و بین ۳۰ تا ۵۰ دانش آموز سالانه توسط موسسه پیوند، وارد مدارس نمونه و دانشگاه ها می شوند. درباره پیوند بیشتر بدانید
فرم درخواست مشاوره