بانک اطلاعاتی

آیا در تعطیلات کوتاه میان ترم مدارس و کالج های انگلستان تعطیل می باشند ؟

کالج ها باز می مانند اما بیشتر مدارس تعطیل هستند. بطور معمول در این بازه ی زمانی کلاسی برگزار نخواهد شد.

۰۸ هشت سال از تأسیس موسسه پیوند می گذرد و بین ۳۰ تا ۵۰ دانش آموز سالانه توسط موسسه پیوند، وارد مدارس نمونه و دانشگاه ها می شوند. درباره پیوند بیشتر بدانید
فرم درخواست مشاوره