بانک اطلاعاتی

آیا موسسه ی پیوند برای تحصیل در دوره ی فاندیشن اقدام می کند ؟

بله, با گذراندن دوره ی فاندیشن که شامل یک دوره یک ساله است می توانید وارد دانشگاه های انگلستان شوید.

۰۸ هشت سال از تأسیس موسسه پیوند می گذرد و بین ۳۰ تا ۵۰ دانش آموز سالانه توسط موسسه پیوند، وارد مدارس نمونه و دانشگاه ها می شوند. درباره پیوند بیشتر بدانید
فرم درخواست مشاوره