بانک اطلاعاتی

آیا موسسه ی پیوند برای ویزای انگلستان برای خانواده ها هم اقدام می کند؟

مشاوران بخش ویزایی موسسه پیوند همچنین برای ویزای خانواده ها اقدام می کنند تا فرزندانشان را در اولین سفر همراهی کنند.

 

درباره ویزای والدین بیشتر بدانید…

۰۸ هشت سال از تأسیس موسسه پیوند می گذرد و بین ۳۰ تا ۵۰ دانش آموز سالانه توسط موسسه پیوند، وارد مدارس نمونه و دانشگاه ها می شوند. درباره پیوند بیشتر بدانید
فرم درخواست مشاوره