بانک اطلاعاتی

آیا هزینه ای بابت خدمات درمانی در کانادا پرداخت می شود ؟

بله، بهداشت و درمان رایگان در این کشور از طریق پرداخت مالیات صورت میگیرد.

۰۸ هشت سال از تأسیس موسسه پیوند می گذرد و بین ۳۰ تا ۵۰ دانش آموز سالانه توسط موسسه پیوند، وارد مدارس نمونه و دانشگاه ها می شوند. درباره پیوند بیشتر بدانید
فرم درخواست مشاوره