بانک اطلاعاتی

اگر متقاضیان اسکان داشته باشند هزینه ها چه تغییری می کند؟

به دلیل استفاده نکردن از خوابگاه و وعده های غذایی 20 تا 25 هزار پوند حدودا  از شهریه کم می شود.

۰۸ هشت سال از تأسیس موسسه پیوند می گذرد و بین ۳۰ تا ۵۰ دانش آموز سالانه توسط موسسه پیوند، وارد مدارس نمونه و دانشگاه ها می شوند. درباره پیوند بیشتر بدانید
فرم درخواست مشاوره