بانک اطلاعاتی

دانش آموزانی که زیر سن قانونی هستند برای اینکه بتوانند به تحصیل در کانادا بپردازند،نیاز به قیم دارند ؟

 آن ها باید یا با والدین یا سرپرست قانونی خود به کانادا بیایند و یا یک سرپرست در کشور کانادا داشته باشند.
۰۸ هشت سال از تأسیس موسسه پیوند می گذرد و بین ۳۰ تا ۵۰ دانش آموز سالانه توسط موسسه پیوند، وارد مدارس نمونه و دانشگاه ها می شوند. درباره پیوند بیشتر بدانید
فرم درخواست مشاوره