بانک اطلاعاتی

منظور از مدارس شبانه روزی چیست ؟

به مدارسی گفته می شود که نه تنها دانش آموزان در آنها درس می خوانند بلکه در آنها زندگی هم می کنند.

 

درباره مدارس شبانه روزی بیشتر بدانید…

۰۸ هشت سال از تأسیس موسسه پیوند می گذرد و بین ۳۰ تا ۵۰ دانش آموز سالانه توسط موسسه پیوند، وارد مدارس نمونه و دانشگاه ها می شوند. درباره پیوند بیشتر بدانید
فرم درخواست مشاوره