بانک اطلاعاتی

هزینه بیمه و درمان در سوئیس چه مقدار می باشد؟

بیمه درمانی اجباری در سوئیس حداقل ۳۰۰ فرانک در ماه هزینه دارد.

۰۸ هشت سال از تأسیس موسسه پیوند می گذرد و بین ۳۰ تا ۵۰ دانش آموز سالانه توسط موسسه پیوند، وارد مدارس نمونه و دانشگاه ها می شوند. درباره پیوند بیشتر بدانید
فرم درخواست مشاوره