بانک اطلاعاتی

وعده های غذایی در کمپ های تابستانی به چه صورت میباشد؟

وعده های غذایی در کمپ بر اساس سلیقه های مختلف و با رعایت رژیم غذایی سالم در نظر گرفته شده است. همچنین از بهترین آشپزها در تهیه غذاها کمک گرفته و با کیفیت ترین و تازه ترین مواد اولیه را در پخت مواد غذایی استفاده میکنند.

۰۸ هشت سال از تأسیس موسسه پیوند می گذرد و بین ۳۰ تا ۵۰ دانش آموز سالانه توسط موسسه پیوند، وارد مدارس نمونه و دانشگاه ها می شوند. درباره پیوند بیشتر بدانید
فرم درخواست مشاوره