بانک اطلاعاتی

چه زمانی هزینه ی خدمات موسسه ی پیوند قابل پرداخت می باشد؟

بعد از اخذ ویزا ، تمام هزینه ی خدمات موسسه ی پیوند قابل پرداخت می باشد.

 

درباره خدمات موسسه پیوند بیشتر بدانید…

۰۸ هشت سال از تأسیس موسسه پیوند می گذرد و بین ۳۰ تا ۵۰ دانش آموز سالانه توسط موسسه پیوند، وارد مدارس نمونه و دانشگاه ها می شوند. درباره پیوند بیشتر بدانید
فرم درخواست مشاوره