بانک اطلاعاتی

شروع مقطع تحصیلی جدید در کانادا برای پایه های مختلف به چه صورت میباشد؟

بعد از مصاحبه از طرف مدرسه مورد نظر با توجه به سطح زبان، دانش آموزان در مقطع مورد تایید مدرسه شروع به تحصیل میکن.

 

درباره مقاطع تحصیلی کانادا بیشتر بدانید…

درباره مقاطع تحصیلی کانادا بیشتر بدانید…

۰۸ هشت سال از تأسیس موسسه پیوند می گذرد و بین ۳۰ تا ۵۰ دانش آموز سالانه توسط موسسه پیوند، وارد مدارس نمونه و دانشگاه ها می شوند. درباره پیوند بیشتر بدانید
فرم درخواست مشاوره