فهرست دانشگاه‌ها

فرم درخواست
رتبهدانشگاهمکانرضایتمندی دانشجویانمیزان فارغ التحصیلینمره‌ی کلمرحله‌ی بعد
1
University of Cambridge

دانشگاه University of Cambridge

کمبریج 90/100
87/100
100/100
پروفایل درخواست
2
University of Oxford

دانشگاه University of Oxford

آکسفورد 90/100
83/100
99/100
پروفایل درخواست
3
University of St Andrews

دانشگاه University of St Andrews

اسکاتلند 87/100
80/100
90/100
پروفایل درخواست
4
London School of Economics and Political Science

دانشگاه London School of Economics and Political Science

لندن 76/100
86/100
94/100
پروفایل درخواست
5
imperial college london

دانشگاه imperial college london

لندن 80/100
90/100
91/100
پروفایل درخواست
6
Loughborough University

دانشگاه Loughborough University

لستر 84/100
87/100
90/100
پروفایل درخواست
7
Durham University

دانشگاه Durham University

دورام 80/100
85/100
90/100
پروفایل درخواست
8
lancaster university

دانشگاه lancaster university

لنکستر 81/100
89/100
89/100
پروفایل درخواست
9
University of Bath

دانشگاه University of Bath

بث 82/100
87/100
87/100
پروفایل درخواست
10
University College London

دانشگاه University College London

لندن 79/100
85/100
86/100
پروفایل درخواست
11
University of Warwick

دانشگاه University of Warwick

کاونتری 82/100
83/100
85/100
پروفایل درخواست
12
University of Exeter

دانشگاه University of Exeter

اکستر 81/100
86/100
83/100
پروفایل درخواست
۰۸ هشت سال از تأسیس موسسه پیوند می گذرد و بین ۳۰ تا ۵۰ دانش آموز سالانه توسط موسسه پیوند، وارد مدارس نمونه و دانشگاه ها می شوند. درباره پیوند بیشتر بدانید
فرم درخواست مشاوره