فهرست دانشگاه‌ها

فرم درخواست
رتبه دانشگاه مکان رضایتمندی دانشجویان میزان فارغ التحصیلی نمره‌ی کل مرحله‌ی بعد
96
Teesside University

دانشگاه Teesside University

یورکشایر 82/100
81/100
53/100
پروفایل درخواست
97
Abertay University

دانشگاه Abertay University

اسکاتلند 84/100
73/100
53/100
پروفایل درخواست
99
University of Gloucestershire

دانشگاه University of Gloucestershire

گلاستر 81/100
73/100
53/100
پروفایل درخواست
100
Middlesex University

دانشگاه Middlesex University

لندن 78/100
74/100
53/100
پروفایل درخواست
101
University of Derby

دانشگاه University of Derby

دربی 81/100
79/100
52/100
پروفایل درخواست
102
Kingston University

دانشگاه Kingston University

لندن 81/100
64/100
51/100
پروفایل درخواست
103
Solent University

دانشگاه Solent University

ساوت‌همپتون 82/100
70/100
51/100
پروفایل درخواست
104
University of South Wales

دانشگاه University of South Wales

ولز 82/100
63/100
50/100
پروفایل درخواست
105
York St John University

دانشگاه York St John University

یورک 82/100
73/100
49/100
پروفایل درخواست
106
University of Worcester

دانشگاه University of Worcester

ووستر 83/100
75/100
49/100
پروفایل درخواست
107
University of Winchester

دانشگاه University of Winchester

وینچستر 81/100
64/100
49/100
پروفایل درخواست
108
Bishop Grosseteste University

دانشگاه Bishop Grosseteste University

لینکلن 80/100
73/100
49/100
پروفایل درخواست
۰۸ هشت سال از تأسیس موسسه پیوند می گذرد و بین ۳۰ تا ۵۰ دانش آموز سالانه توسط موسسه پیوند، وارد مدارس نمونه و دانشگاه ها می شوند. درباره پیوند بیشتر بدانید
فرم درخواست مشاوره