فهرست دانشگاه‌ها

فرم درخواست
رتبه دانشگاه مکان رضایتمندی دانشجویان میزان فارغ التحصیلی نمره‌ی کل مرحله‌ی بعد
51
Oxford Brookes University

دانشگاه Oxford Brookes University

آکسفورد 80/100
77/100
67/100
پروفایل درخواست
52
University of Lincoln

دانشگاه University of Lincoln

لینکلن 81/100
82/100
67/100
پروفایل درخواست
53
University of the Arts London

دانشگاه University of the Arts London

لندن 78/100
72/100
66/100
پروفایل درخواست
54
Northumbria University

دانشگاه Northumbria University

لندن 81/100
75/100
66/100
پروفایل درخواست
55
University of Huddersfield

دانشگاه University of Huddersfield

یورکشایر 81/100
80/100
66/100
پروفایل درخواست
56
Manchester Metropolitan University

دانشگاه Manchester Metropolitan University

منچستر 81/100
71/100
65/100
پروفایل درخواست
57
Coventry University

دانشگاه Coventry University

کاونتری 81/100
82/100
65/100
پروفایل درخواست
58
Keele University

دانشگاه Keele University

نیوکاسل 83/100
82/100
65/100
پروفایل درخواست
59
City, University of London

دانشگاه City, University of London

لندن 80/100
73/100
64/100
پروفایل درخواست
60
Aberystwyth University

دانشگاه Aberystwyth University

ولز 86/100
78/100
64/100
پروفایل درخواست
61
St George’s, University

دانشگاه St George’s, University

لندن 77/100
94/100
63/100
پروفایل درخواست
62
Ulster University

دانشگاه Ulster University

بلفست 83/100
71/100
63/100
پروفایل درخواست
۰۸ هشت سال از تأسیس موسسه پیوند می گذرد و بین ۳۰ تا ۵۰ دانش آموز سالانه توسط موسسه پیوند، وارد مدارس نمونه و دانشگاه ها می شوند. درباره پیوند بیشتر بدانید
فرم درخواست مشاوره