فهرست دانشگاه‌ها

فرم درخواست
رتبه دانشگاه مکان رضایتمندی دانشجویان میزان فارغ التحصیلی نمره‌ی کل مرحله‌ی بعد
74
University of Hertfordshire

دانشگاه University of Hertfordshire

هرتفوردشایر 81/100
80/100
58/100
پروفایل درخواست
74
University of Chichester

دانشگاه University of Chichester

چیچستر 83/100
65/100
59/100
پروفایل درخواست
75
Bangor University

دانشگاه Bangor University

ولز 83/100
67/100
59/100
پروفایل درخواست
76
Robert Gordon University

دانشگاه Robert Gordon University

ابردین 83/100
81/100
59/100
پروفایل درخواست
77
Staffordshire University

دانشگاه Staffordshire University

استوک-آن-ترنت 82/100
81/100
58/100
پروفایل درخواست
78
Queen Margaret University

دانشگاه Queen Margaret University

ادینبورگ 81/100
73/100
58/100
پروفایل درخواست
79
Edinburgh Napier University

دانشگاه Edinburgh Napier University

ادینبورگ 79/100
73/100
58/100
پروفایل درخواست
80
Falmouth University

دانشگاه Falmouth University

کورنوال 0/100
0/100
0/100
پروفایل درخواست
81
Norwich University of the Arts

دانشگاه Norwich University of the Arts

نوریچ 82/100
61/100
58/100
پروفایل درخواست
82
University of West London

دانشگاه University of West London

لندن 84/100
74/100
58/100
پروفایل درخواست
83
De Montfort University

دانشگاه De Montfort University

لستر 82/100
83/100
58/100
پروفایل درخواست
84
University of Roehampton London

دانشگاه University of Roehampton London

لندن 80/100
72/100
58/100
پروفایل درخواست
۰۸ هشت سال از تأسیس موسسه پیوند می گذرد و بین ۳۰ تا ۵۰ دانش آموز سالانه توسط موسسه پیوند، وارد مدارس نمونه و دانشگاه ها می شوند. درباره پیوند بیشتر بدانید
فرم درخواست مشاوره