فهرست دانشگاه‌ها

فرم درخواست
رتبه دانشگاه مکان رضایتمندی دانشجویان میزان فارغ التحصیلی نمره‌ی کل مرحله‌ی بعد
13
University of Birmingham

دانشگاه University of Birmingham

بیرمنگام 80/100
85/100
81/100
پروفایل درخواست
14
University of Bristol

دانشگاه University of Bristol

بریستول 80/100
81/100
81/100
پروفایل درخواست
15
The University of Edinburgh

دانشگاه The University of Edinburgh

ادینبورگ 77/100
77/100
81/100
پروفایل درخواست
16
University of Leeds

دانشگاه University of Leeds

لیدز 81/100
81/100
80/100
پروفایل درخواست
17
The University of Manchester

دانشگاه The University of Manchester

منچستر 76/100
85/100
85/100
پروفایل درخواست
18
University of Southampton

دانشگاه University of Southampton

ساوت‌همپتون 81/100
82/100
80/100
پروفایل درخواست
19
University of Glasgow

دانشگاه University of Glasgow

گلاسگو 80/100
85/100
79/100
پروفایل درخواست
20
King’s College London

دانشگاه King’s College London

لندن 78/100
85/100
77/100
پروفایل درخواست
21
University of Nottingham

دانشگاه University of Nottingham

ناتینگهام 80/100
86/100
77/100
پروفایل درخواست
22
University of York

دانشگاه University of York

یورک 82/100
83/100
77/100
پروفایل درخواست
23
Newcastle University

دانشگاه Newcastle University

نیوکاسل 80/100
86/100
76/100
پروفایل درخواست
24
Royal Holloway

دانشگاه Royal Holloway

ساری 82/100
74/100
76/100
پروفایل درخواست
۰۸ هشت سال از تأسیس موسسه پیوند می گذرد و بین ۳۰ تا ۵۰ دانش آموز سالانه توسط موسسه پیوند، وارد مدارس نمونه و دانشگاه ها می شوند. درباره پیوند بیشتر بدانید
فرم درخواست مشاوره