فهرست دانشگاه‌ها

فرم درخواست
رتبه دانشگاه مکان رضایتمندی دانشجویان میزان فارغ التحصیلی نمره‌ی کل مرحله‌ی بعد
85
Birmingham City University

دانشگاه Birmingham City University

بیرمنگام 80/100
76/100
58/100
پروفایل درخواست
86
Brunel University London

دانشگاه Brunel University London

لندن 78/100
71/100
58/100
پروفایل درخواست
87
Bournemouth University

دانشگاه Bournemouth University

بورنموث 79/100
68/100
57/100
پروفایل درخواست
88
Cardiff Metropolitan University

دانشگاه Cardiff Metropolitan University

کاردیف 82/100
66/100
57/100
پروفایل درخواست
89
Glasgow Caledonian University

دانشگاه Glasgow Caledonian University

گلاسگو 80/100
72/100
56/100
پروفایل درخواست
90
London South Bank University

دانشگاه London South Bank University

لندن 82/100
88/100
56/100
پروفایل درخواست
91
University of Greenwich

دانشگاه University of Greenwich

لندن 81/100
70/100
55/100
پروفایل درخواست
92
University of Wales Trinity Saint David

دانشگاه University of Wales Trinity Saint David

ولز 0/100
0/100
0/100
پروفایل درخواست
93
University of Salford

دانشگاه University of Salford

منچستر 80/100
73/100
55/100
پروفایل درخواست
94
Bath Spa University

دانشگاه Bath Spa University

بث 78/100
67/100
54/100
پروفایل درخواست
95
University of Chester

دانشگاه University of Chester

چستر 82/100
70/100
54/100
پروفایل درخواست
95
Leeds Arts University

دانشگاه Leeds Arts University

لیدز /100
/100
/100
پروفایل درخواست
۰۸ هشت سال از تأسیس موسسه پیوند می گذرد و بین ۳۰ تا ۵۰ دانش آموز سالانه توسط موسسه پیوند، وارد مدارس نمونه و دانشگاه ها می شوند. درباره پیوند بیشتر بدانید
فرم درخواست مشاوره