فهرست دانشگاه‌ها

فرم درخواست
رتبه دانشگاه مکان رضایتمندی دانشجویان میزان فارغ التحصیلی نمره‌ی کل مرحله‌ی بعد
121
Newman University

دانشگاه Newman University

بیرمنگام 82/100
64/100
42/100
پروفایل درخواست
122
University of Wolverhampton

دانشگاه University of Wolverhampton

بیرمنگام 81/100
69/100
41/100
پروفایل درخواست
123
Leeds Trinity University

دانشگاه Leeds Trinity University

لیدز 79/100
68/100
41/100
پروفایل درخواست
124
University of Bedfordshire

دانشگاه University of Bedfordshire

بدفورد 80/100
70/100
41/100
پروفایل درخواست
125
Buckinghamshire New University

دانشگاه Buckinghamshire New University

باکینگهامشایر 81/100
68/100
41/100
پروفایل درخواست
126
Canterbury Christ Church University

دانشگاه Canterbury Christ Church University

کنتربری 80/100
64/100
39/100
پروفایل درخواست
127
Wrexham Glyndwr University

دانشگاه Wrexham Glyndwr University

ولز 80/100
63/100
38/100
پروفایل درخواست
128
University of Bolton

دانشگاه University of Bolton

منچستر 84/100
57/100
37/100
پروفایل درخواست
129
Plymouth Marjon University

دانشگاه Plymouth Marjon University

پلیموث 85/100
64/100
37/100
پروفایل درخواست
130
University of Suffolk

دانشگاه University of Suffolk

80/100
64/100
39/100
پروفایل درخواست
131
Ravensbourne University London

دانشگاه Ravensbourne University London

لندن 76/100
69/100
31/100
پروفایل درخواست
۰۸ هشت سال از تأسیس موسسه پیوند می گذرد و بین ۳۰ تا ۵۰ دانش آموز سالانه توسط موسسه پیوند، وارد مدارس نمونه و دانشگاه ها می شوند. درباره پیوند بیشتر بدانید
فرم درخواست مشاوره