فهرست دانشگاه‌ها

فرم درخواست
رتبه دانشگاه مکان رضایتمندی دانشجویان میزان فارغ التحصیلی نمره‌ی کل مرحله‌ی بعد
36
SOAS University

دانشگاه SOAS University

لندن 79/100
70/100
71/100
پروفایل درخواست
37
University of Leicester

دانشگاه University of Leicester

لستر 80/100
75/100
71/100
پروفایل درخواست
38
University of Reading

دانشگاه University of Reading

ریدینگ 78/100
76/100
71/100
پروفایل درخواست
39
University of Sussex

دانشگاه University of Sussex

برایتون 78/100
76/100
70/100
پروفایل درخواست
40
University of Essex

دانشگاه University of Essex

کلچستر 82/100
74/100
68/100
پروفایل درخواست
41
Harper Adams University

دانشگاه Harper Adams University

نیوپورت 82/100
73/100
68/100
پروفایل درخواست
45
Aston University

دانشگاه Aston University

بیرمنگام 80/100
79/100
68/100
پروفایل درخواست
46
University for the Creative Arts

دانشگاه University for the Creative Arts

ساری 83/100
73/100
68/100
پروفایل درخواست
47
University of Stirling

دانشگاه University of Stirling

استرلینگ 80/100
78/100
68/100
پروفایل درخواست
48
Nottingham Trent University

دانشگاه Nottingham Trent University

ناتینگهام 82/100
82/100
67/100
پروفایل درخواست
49
University of Kent

دانشگاه University of Kent

کنتربری 80/100
78/100
67/100
پروفایل درخواست
50
Arts University Bournemouth

دانشگاه Arts University Bournemouth

بورنموث 11/100
80/100
67/100
پروفایل درخواست
۰۸ هشت سال از تأسیس موسسه پیوند می گذرد و بین ۳۰ تا ۵۰ دانش آموز سالانه توسط موسسه پیوند، وارد مدارس نمونه و دانشگاه ها می شوند. درباره پیوند بیشتر بدانید
فرم درخواست مشاوره