فهرست دانشگاه‌ها

فرم درخواست
رتبه دانشگاه مکان رضایتمندی دانشجویان میزان فارغ التحصیلی نمره‌ی کل مرحله‌ی بعد
109
St Mary’s University

دانشگاه St Mary’s University

لندن 81/100
72/100
48/100
پروفایل درخواست
110
University of Sunderland

دانشگاه University of Sunderland

ساندرلند 80/100
66/100
48/100
پروفایل درخواست
111
University of Northampton

دانشگاه University of Northampton

نورثمپتون 79/100
68/100
48/100
پروفایل درخواست
112
University of Westminster

دانشگاه University of Westminster

لندن 79/100
70/100
48/100
پروفایل درخواست
113
University Of Brighton

دانشگاه University Of Brighton

برایتون 80/100
67/100
47/100
پروفایل درخواست
114
Anglia Ruskin University

دانشگاه Anglia Ruskin University

کمبریج 82/100
68/100
47/100
پروفایل درخواست
115
Royal Agricultural University

دانشگاه Royal Agricultural University

گلاستر 82/100
63/100
45/100
پروفایل درخواست
116
The University of Buckingham

دانشگاه The University of Buckingham

باکینگهام 82/100
82/100
44/100
پروفایل درخواست
117
University of East London

دانشگاه University of East London

لندن 65/100
80/100
44/100
پروفایل درخواست
118
University of Cumbria

دانشگاه University of Cumbria

کارلایل 79/100
72/100
43/100
پروفایل درخواست
119
Leeds Beckett University

دانشگاه Leeds Beckett University

لیدز 81/100
63/100
43/100
پروفایل درخواست
120
London Metropolitan University

دانشگاه London Metropolitan University

لندن 80/100
69/100
43/100
پروفایل درخواست
۰۸ هشت سال از تأسیس موسسه پیوند می گذرد و بین ۳۰ تا ۵۰ دانش آموز سالانه توسط موسسه پیوند، وارد مدارس نمونه و دانشگاه ها می شوند. درباره پیوند بیشتر بدانید
فرم درخواست مشاوره