فهرست دانشگاه‌ها

فرم درخواست
رتبه دانشگاه مکان رضایتمندی دانشجویان میزان فارغ التحصیلی نمره‌ی کل مرحله‌ی بعد
63
University of Portsmouth

دانشگاه University of Portsmouth

پورتسموث 81/100
85/100
63/100
پروفایل درخواست
64
Liverpool Hope University

دانشگاه Liverpool Hope University

لیورپول 82/100
84/100
62/100
پروفایل درخواست
65
Edge Hill University

دانشگاه Edge Hill University

لنکشایر 82/100
77/100
62/100
پروفایل درخواست
66
University of Hull

دانشگاه University of Hull

کینگستون 80/100
76/100
61/100
پروفایل درخواست
67
University of the West of Scotland

دانشگاه University of the West of Scotland

گلاسگو 81/100
80/100
48/100
پروفایل درخواست
68
Liverpool John Moores University

دانشگاه Liverpool John Moores University

لیورپول 81/100
75/100
61/100
پروفایل درخواست
69
University of the West of England – UWE Bristol

دانشگاه University of the West of England – UWE Bristol

بریستول 84/100
76/100
61/100
پروفایل درخواست
69
Sheffield Hallam University

دانشگاه Sheffield Hallam University

شفیلد 82/100
74/100
60/100
پروفایل درخواست
70
Goldsmiths, University of London

دانشگاه Goldsmiths, University of London

لندن 78/100
58/100
60/100
پروفایل درخواست
71
University of Bradford

دانشگاه University of Bradford

برادفورد 78/100
83/100
59/100
پروفایل درخواست
72
University of Central Lancashire

دانشگاه University of Central Lancashire

پریستون 81/100
77/100
59/100
پروفایل درخواست
73
University of Plymouth

دانشگاه University of Plymouth

پلیموث 82/100
74/100
59/100
پروفایل درخواست
۰۸ هشت سال از تأسیس موسسه پیوند می گذرد و بین ۳۰ تا ۵۰ دانش آموز سالانه توسط موسسه پیوند، وارد مدارس نمونه و دانشگاه ها می شوند. درباره پیوند بیشتر بدانید
فرم درخواست مشاوره